Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

Landsbygdens dag är planerad till den 28/8.
 
En dag på landet för hela familjen.
Lördag 28/8, kl. 11.00 - 15.00
 
Utställning av veterantraktorer, diverse motorer mm samt tröska havre.
Kom och se det pågående arbetet med uppbyggnaden av ortens lantbruksmuseum.
Försäljning av hantverk och godsaker från ortens trädgårdar, honung m.m.
Servering av kaffe och varm korv.
Lotter.
 
 
Varmt välkomna!
 
Ett arrangemang av Åkerbo Maskinhistoriska Förening i samarbete med hembygdsföreningar.