Start Beijer

Sällskapet är organiserat i en styrelse samt tillhörande funktioner för Revisor, Val­beredning. Under styrelsen kan det finnas arbetsgrupper för aktuella verksamheter i sällskapet.