Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

 
Plöjning 9 oktober kl:10.00 vid Klinttorp Linghem.
 
Startavgift: 50 kr inkl. korv och dryck varav 25 kr går till Världens Barn.
 
Anmälan och frågor om deltagande senast 7/10 till ordf. Tel: 070 2099227
 
Varmt välkomna hälsar styrelsen.
 
 
--------