Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

Åkerbo Maskinhistoriska förening (ÅMHF) är en ideell förening för alla som är intresserade av kulturhistoriska föremål, först då inom lantbruket och gamla föremål som hör den gamla tiden till. Medlemmar behöver inte själva äga något fordon eller redskap men har intresse av historiska föremål.

Föreningen bildades år 2006

Intresse för att bilda en förening började redan år 2005 med att en grupp samlades hemma hos en blivande medlem Arne Andersson Sjudargården Ö-Skrukeby den 18 juni 2005, där många tändkulor tillsammans med korvgrillning gjorde att kvällen blev lyckad.

Det bestämdes för en träff hemma hos en annan blivande medlem Lennart Flyding den 14 okt. 2005. Där beslöts, att vi skulle jobba med en interimsstyrelse med Bernt Arvidsson som Ordförande för att i januari 2006 hålla ett möte och förklara föreningen bildad. Mötet valde Bernt Arvidsson till ordinarie Ordförande.

Vi enades om att föreningen skulle heta Åkerbo Maskinhistoriska förening

Åkerbo kommun hade 10 församlingar i kommunen fram till sammanslagningen till Linköpings Kommun år 1970. 

När föreningen nu var bildad var det lokal att samlas vid på våra träffar som felade, medlemmarna får ha sina traktorer och motorer hemma. Vi började också att samla på oss jordbruksmaskiner som vi fick hysa in lite här och där. Våra tankar var att hitta någon lada att hyra. Det söktes men det första året fann vi ingen plats. Men det hindrade inte oss till att visa upp våra alster, då i form av traktorer, tändkulor och vagnar. Vi började redan första året 2006 att medverka vid Törnevalla hembygdsföreningens Bygdedag samt Askeby och Gistad marknad.

Nu dök det upp en lokal. Lundby loge Ö-Skrukeby. Det skrevs ett hyreskontrakt daterat den 1 juni 2007 att gälla i tre år, kontraktet skrivs nu i dagarna om att gälla i fem år fram till år 2015.

Nu har det arbetats för fullt med vår hyrda loge till att den ska innehålla ett litet museum och en större lokal som kan användas av flera föreningar i bygden som vi tänker samarbeta med för att få fram en levande landsbygd.