Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

Frågor angående ÅMHF:s hemsida.

Kontakta någon i styrelsen