Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

 

Julkärv

Julkärvar, årets skörd. Inplastade och omknutna 35 kr/st.
Utan plast 25 kr/st.
Båda säljes enstaka eller i större partier.
 
Kontakta Bengt Karlsson 0702-994577
 
Gemensamt julbord för medlemmarna är inställt, så även andra medlemsmöten. Detta pga rådande Coronapandemi
Vi avvaktar med genomförande av årsmöte i början på 2021. Återkommer med besked om datum.