Start Beijer

Välkomna till plöjning med veterantraktorer lördagen den 3/10 kl. 10.00 vid Värla.

Korvgrillning.

Anmälan till ordf. senast torsdag den 1/10.

Inbjudan till medlemmar har skickas ut.

Jultallrik planeras till den 27 november.