Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

Kallelse till årsmöte med Åkerbo Maskinhistoriska den 17/5 i Lundby loge kl:18.30.
 
Förhandlingar med "fika och landgång".
Ev. underhållning.
 
Anmälan om deltagande till ordförande Bengt Alfredsson senast 14/5.
 
Varmt välkomna hälsar styrelsen.