Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

Sidan har migrerats från Joomla 3 till Joomla 4.
Support av version 3 har avslutats.
Ny PHP-version har uppdaterats.
En del jobb med utseendet kvarstår.
Med anledning av detta kommer det att bli en hel del störningar under arbetets gång.