Start Beijer

Inom en snar framtid kommer sidan migreras från Joomla 3 till Joomla 4.
Support av version 3 har avslutats.
Nuvarande PHP-version kommer inte att stödjas efter 2023-11-26.
Ny PHP-version kommer att uppdateras.
Med anledning av detta kommer det att bli en hel del störningar under arbetets gång.