Skriv ut

Föreningen är medlem i ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Sveriges största museiförening.

www.arbetsam.com